เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

โครงการตัวอย่าง

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

สถานที่ : รังสิต
ขนาด : .

| Product: Fonde Luxury Steel
| Year: 2019
Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ...
.
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ในโครงการที่เราอยู่ได้ตลอดไป
.
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare ) และการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ภายในพื้นที่ 140 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยแบบ Low Rise 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร